CHANGE

WENDBAARHEID

We horen het steeds vaker en de roep wordt steeds luider… “Stilstaan is achteruit gaan“. Om relevant te blijven moet elke organisatie in snel tempo veranderen. Daarom staat wendbaarheid – kunnen inspelen op de steeds veranderende realiteit –  hoog op de agenda als het gaat om organisatieontwikkeling.

Medewerkers zijn er zich wel van bewust dat er in de organisatie voortdurend veranderingen zijn, maar toch vinden ze het lastig om erop te reageren. Verandering wekt een stress-reactie op in ons lichaam, dat is perfect normaal. Onmogelijk om dit uit te schakelen, maar we kunnen er wel mee leren mee omgaan.  

In hoeverre staan jouw medewerkers open voor verandering? Investeer jij in het bewustwordingsproces bij medewerkers dat veranderingen onontkoombaar en noodzakelijk zijn? Ondertsteun jij hen en ontwikkel je de vaardigheid om constructief om te gaan met verandering? Of ga je ervanuit dat ‘het wel zal lukken’?

Niet iedereen houdt even veel van verandering en is in staat om hier op een positieve manier mee om te gaan. Daarom is het is jouw verantwoordelijkheid als organisatie om mensen te ondersteunen en verandering te faciliteren.  Want mensen zijn bereid om te veranderen maar hebben (in mindere of meerdere mate) nood aan ondersteuning.

Omgaan met verandering vergt persoonlijke veerkracht.  

Have the power
to accept what you can not change,
the courage
to change the things you can
and the wisdom
to know the difference.