Geschreven door

Grow For It

Werkbaar Werk als werkgever (deel 1): Zorg voor goede potgrond.

Vandaag zoomen we in op wat de werkgever kan doen om het werkgeluk te verhogen en werkbaar werk te ondersteunen.

Gisteren in het eerste deel van ons artikel, haalden we aan dat werkbaar werk een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen werkgever, werknemer en de maatschappij.
Morgen gaan we dieper in op hoe je mensen kan motiveren en hun GrOwth mindset kan ondersteunen.

Bouw een vruchtbare omgeving

Als we praten over werkbaar werk, wordt nu vaak gekeken naar de werkgever om iets te doen hier rond. En daar ligt inderdaad een grote verantwoordelijkheid om de kwaliteit van werk hoog te houden.

leiderschapscoaching emporwerment people manager coachend leiderschap
Creëer een vruchtbare omgeving

Daarom is het belangrijk om een omgeving te creëren waar mensen kunnen groeien en bloeien. Als werkgever kan je als het ware zorgen voor een goede ‘potgrond’, met zowel fysieke als psychologische veiligheid.

Dit kan je doen door een beleid op te stellen rond werkbaar werk met een aantal focuspunten waar je als bedrijf naartoe wil. Hieronder kunnen een waaier aan maatregelen zitten, zodat zoveel mogelijk mensen ondersteund worden om hun werk “werkbaarder” te maken.

In je beleid kan je regelmatig de verschillende componenten van werkbaarheid bevragen en knipperlichten installeren. Hier kan je dan snel op inspelen met acties. Want werkbaar werk verandert en zal blijven veranderen.

Breng de werkdruk in kaart

Kijk naar de ervaren werkdruk binnen het bedrijf en wat die beïnvloedt.

Allereerst kan je kijken naar de werkinhoud, omstandigheden en werkvereisten. Het is belangrijk dat niet het onmogelijke van mensen gevraagd wordt en dat het werk in overeenstemming is met hun competenties en kunnen.

Ook willen mensen zinvol bezig zijn en gezien worden in wat ze doen. Wat extra taakroulatie, uitdagingen bieden, contact met andere teamleden, het tonen van oprechte waardering en het vieren van successen dragen bij aan werkgeluk en verlagen de gevoelde werkdruk.

Uit onderzoek blijkt ook dat werkdruk meer als negatieve stress wordt ervaren wanneer mensen het gevoel hebben dat ze er geen controle over hebben. Autonomie en beslissingen op het juiste niveau nemen, hebben hier een grote impact.

autonomie grow for it werkbaar werk

Want zo blijkt: onduidelijkheid in taken, rollen en verantwoordelijkheid, zorgen voor stress. Duidelijke beslissingsbevoegdheden en wederzijdse afspraken, maken het verschil.

Ondersteun de work-life balans van je werknemers

De New Way of Working waar mensen flexibiliteit hebben in wanneer en waar ze kunnen werken, kan bijdragen tot een lager gevoel van stress en een betere werk-privé balans. Hier staat wel een belangrijke kanttekening: mits duidelijke afspraken rond bereikbaarheid.
Altijd bereikbaar moeten zijn en geen duidelijke grens tussen werk en privé, kunnen voor sommige medewerkers net leiden tot een slechtere werk-privé balans.

Ook een systeem waar mensen meer inspraak hebben in hun eigen werkrooster, draagt in belangrijke mate bij aan een betere werk-privé balans. Onduidelijke werkroosters en last-minute veranderingen, brengen onzekerheid mee en creëren extra druk.

Een plan waar mensen kunnen kiezen voor een aantal dagen extra verlof in ruil voor verloning, kan hen toe laten om met deze “snipperdagen” hun leven beter te plannen. Dat leidt tot gemoedsrust en minder stress.

Motiveer je mensen aan de hand van het ABC model

Iedereen weet dat betrokken en gemotiveerde mensen het verschil maken.

” A boss has the title, a leader has the people”

– Simon Sinek

Hier kunnen we teruggrijpen naar de 3 psychologische basisbehoeftes van mensen om zich intrinsiek gemotiveerd te voelen: Autonomie, verBondenheid en Competenties.

De behoefte aan Autonomie betekent dat medewerkers en teams verantwoordelijkheid willen opnemen voor hun werk, daarvoor de nodige autonomie krijgen van hun leidinggevenden en daarin erkend en gewaardeerd worden. Het stimuleert het ondernemerschap van mensen en geeft zin aan het werk.

De behoefte aan verBondenheid gaat over de relaties met anderen op het werk: een toffe sfeer ervaren op het werk en je verbonden voelen met je team en leidinggevenden. Ook de waarden van het bedrijf zijn hier van belang: kan ik me hierin vinden? Medewerkers die zich verbonden voelen, voelen zich welkom op het werk en hebben het gevoel dat de werkdruk gedeeld wordt.

De behoefte aan Competentie gaat over dingen doen waar je goed in bent, je  talenten gebruiken, deze verder ontwikkelen en kunnen doorgeven. Het gaat ook over het gevoel hebben dat je je werk aankunt en dat anderen je kunnen vertrouwen omdat je competent bent in je job.

Morgen gaan we dieper in hoe je ABC nu in de praktijk kan zetten.

Interesse in het ABC van motivatie en de theorie van de zelfdeterminatie? Lees dan zeker meer.

Hulp nodig in je moestuin? GrOw for it helpt organisaties om het werkgeluk op de werkvloer te verhogen. We maken een programma op maat om jouw bedrijfscultuur onder de loep te nemen en aan te passen.

Ontdek hoe wij jou of
je organisatie kunnen helpen groeien