Geschreven door

Grow For It

Werkbaar werk: ook de verantwoordelijkheid van de werknemer!

grow for it aanpak groeiprincipes
Trek je botten aan!

Heel simpel uitgedrukt: de werkgever kan je elke dag een salade aanbieden, maar als jij beslist om iedere middag frieten te eten, zal er niets veranderen aan je gewicht.

“The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.”
― Barack Obama

Een goede sfeer op het werk is ook jouw taak!

Motivatie is nauw verbonden met waardering en een goede band hebben met de leidinggevenden en de collega’s in het team. Dit bespraken we gisteren al. Maar dit is geen eenrichtingsverkeer. Teamwerk en goede relaties op het werk, zijn de verantwoordelijkheid van iedereen. Hier gaan we nog te vaak uit van een passieve houding: het team werkt niet goed, dus moet de manager daar iets aan doen. Maar relaties tussen mensen worden het best versterkt door de mensen zelf.

Feedback is hier cruciaal. En dan bedoelen we niet feedback als in ‘een evaluatiegesprek bij uw mid-year evaluatie’.  En ook niet feedback in een driehoek naar de leidinggevende die dan de collega moet aanspreken. Dat deden we al niet meer op de lagere school, remember… Wel rechtstreekse feedback tussen collega’s en naar je baas toe, als middel om te groeien. En om open te praten over veerkracht, waardering, motivatie en groei.

Beslis om in of uit je gouden kooi te stappen en aanvaard de consequenties

Soms hebben mensen ook het gevoel dat er geen fit meer is met het bedrijf of ze niet akkoord zijn met de waarden van het bedrijf. Alles was vroeger beter. Of ze zijn uitgekeken op hun job. Maar toch blijven ze zitten in hun ‘gouden kooi’. En ‘blijven zitten” kan OK zijn, maar moet gezien worden door de medewerker als een persoonlijke keuze, en niet als een gevolg of een verplichting. “Ownership” is hier een kernwoord.

Als werknemer is het belangrijk om je eigen mindset te onderzoeken. Voel ik me een slachtoffer in mijn gouden kooi?  Ben ik bereid om te investeren in verandering? En hoe ver wil ik daarvoor gaan: hoeveel risico wil en kan ik nemen? Misschien moet ik dan wel een stapje terug zetten of een opleiding volgen.

Misschien is ook de context veranderd: ik ben ouder geworden, ik heb kinderen gekregen, ik heb last gekregen van mijn rug, ik heb lang hetzelfde gedaan en heb nood aan een nieuwe omgeving. Ben ik bereid om dit te bekijken? Hiervoor is moed nodig.

In een gouden kooi blijven kan een prima beslissing zijn. Je kan je levensstijl behouden en je hebt zekerheid. Maar zie het dan ook als jouw eigen beslissing en focus je op de positieve dingen. Hoe zorg ik ervoor dat deze job en omgeving werkbaar blijven voor mij op lange termijn? Hoe zorg ik ervoor dat de ‘comfort zone’ me niet afbot en ik toch kan blijven groeien en floreren als persoon?

Laat je begeleiden bij belangrijke veranderingen

En als je uit je kooi wil vliegen? Dat zorgt voor heel wat onzekerheid en stress.

Veel van de dingen die de ene vanzelfsprekend vindt, zijn dat helemaal niet voor de andere. Iedereen heeft zijn eigen rugzak met ervaringen, angsten en afbakeningen, en daar laten we ons door leiden in onze keuzes. Het probleem is dat we soms zo diep in onze eigen wereld zitten dat we geen mogelijkheden meer zien. Laat je dan ook begeleiden in die belangrijke stap door iemand die je eens spiegel kan voorhouden en je met het nodige realisme op de mogelijkheden wijst. Een loopbaanbegeleider kan je hierin de nodige professionele ondersteuning bieden.

Mindset check!

Mindset check

Opleiding en groei dat is toch vanzelfsprekend enkel de verantwoordelijkheid van de werkgever, of niet?
Helemaal niet. Gras groeit niet door eraan te trekken. Een medewerker moet ook openstaan voor verandering en er tijd en moeite in willen investeren. Met de mindset: “Ik ken niets van social media, dat is aan mijn voorbij gegaan”, zal je niet open staan voor nieuwe tendensen.  En met de mindset: “Ik heb 10 jaar geleden toch een diploma gehaald”, zal je relevantie op de markt er ook niet op vooruit gaan. En dan zien we dat mensen plots zelf vaststellen dat ze de trein gemist hebben

We kunnen het niet genoeg benadrukken. Het is cruciaal om als individu actief werk te maken en jouw growth mindset te cultiveren.

The world is VUCA

De wereld verandert en verandert snel. Er is meer en meer diversiteit op de werkvloer: gender, afkomst, generaties, … De richting waar alles naartoe gaat is onduidelijk, complex en ambigue. Zorg ervoor dat je relevant blijft in de nieuwe wereld. Blijf nieuwsgierig naar nieuwe uitdagingen, zorg dat je opgeleid en bijgeschoold blijft. Blijf jezelf in vraag stellen. Leer van de diversiteit en durf iets nieuws te proberen. Sta open voor kansen die zich aanbieden en focus op de opportuniteiten die in verandering kunnen liggen. Leer van je fouten.

Waar maak ik me (werk)druk in?

Een ander cruciaal punt waar je als werknemer bewust mee moet omgaan is werkdruk. Is die voor iedereen gelijk bij hetzelfde werk? Natuurlijk niet! Er bestaat geen schaal die kan uitdrukken hoe hoog de werkdruk is voor een bepaalde job. Werkdruk kan gaan om: teveel werk, onnuttig werk dat geen bijdrage levert, onduidelijke taken en verantwoordelijkheden, het gevoel hebben dat je je werk niet aankan, een slechte relatie met je baas of met je team, een werk dat niet bij je persoonlijkheid en talenten past,  … Durf als medewerker zelf  te bekijken wat jou stress geeft en wanneer je echt in je kracht staat. Waar de ene niet kan leven zonder een grote portie nieuwe dingen en onduidelijkheid, houdt de andere net van stabiliteit en structuur. Het is belangrijk om jezelf te kennen en uit te zoeken welke omgeving en job bij jou past.  Wat heb jij nodig om te kunnen groeien, bloeien en floreren?

“If you really want to escape the things that harass you, what you’re needing is not to be in a different place but to be a different person.”

Seneca

In welke mate maak je zelf werk van jouw eigen veerkracht? Je energie gaat en komt, en gebruik je zowel op het werk als thuis. Wees waakzaam over je energiegevers en nemers. En dat op alle vlakken: spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek. Enkel met een goede balans op alle vlakken, zal je je goed in je vel voelen.

En dan die werk-privé balans, daar zijn al heel wat boeken over geschreven. Zou dat een best-seller worden, als we daar de oplossing voor vonden… Flexibiliteit en aanpassen is hier het belangrijkste woord. Werkt het niet voor jou? Wel dan werkt het niet… Ook al werkt het voor je schoonzus nog zo goed en heeft de buurman blijkbaar ook nog tijd gevonden om een tuinhuis te bouwen. En als het niet werkt, moet je durven beslissingen nemen. Moed om ‘nee’ te durven zeggen staat hier centraal. Doorgaan is een mooie kwaliteit, maar constant over je grenzen gaan, leidt op de lange termijn tot allerhande problemen.

Voor altijd?

Denk er ook aan dat niets permanent hoeft te zijn. Een oplossing voor een probleem nu, hoeft niet ‘voor altijd’ te zijn. Een horizontale carrière switch of een 4/5 is geen ‘mislukking’. Op een ander tijdstip in jouw leven kunnen er altijd andere stappen gezet worden. En misschien zijn die dan niet meer nodig?

Interesse in loopbaanbegeleiding? Vraag dan nu je cheque aan bij VDAB of contacteer een van onze GrOw coaches die je begeleidt van A-Z. 80 euro voor 8 uur coaching.

Meer weten over veerkracht? Bekijk dan zeker even het werk van Michael Portzky.

Ontdek hoe wij jou of
je organisatie kunnen helpen groeien