top of page

Visie

Organisatie. Team. Leiderschap.
Opleiding. Training. Coaching. Energie. Transitie. Verbinding

Grow for it brengt organisaties in beweging richting een motiverend werkklimaat waarin mensen groeien, leren en ontwikkelen. We ondersteunen leiders en teams om te bouwen aan een leef- en werkwereld in balans, waar mensen kunnen floreren.  We zetten energie in beweging, om een klimaat te creëren waar stemmen gehoord worden en verbindingen hersteld, verstevigd of geboren. We ontluiken de wijsheid en transformatiekracht die aanwezig is, om samen een werkplek te bouwen waar mensen open bloeien, met een krachtige impact als gevolg. 
We revibe your tribe!

Team

Toewijding. Expertise. Passie.

Grow for it gelooft in de kracht van SAMEN.
Competitie vervangen we door partnerschappen.

Daarom bundelen wij - bezielers Stephanie en Goele - niet alleen de krachten met jou als klant, maar werken we ook regelmatig samen met andere organisaties en begeleiders.
Het draait voor ons om jouw uitdaging: de betrokkenheid en motivatie van medewerkers te behouden, versterken of vergroten. En of we hieraan mee kunnen werken onder onze eigen "vlag" van Grow for it of onder de vlag van een collega - dat maakt voor ons niet uit. 

Over ons

Hoofd. Hart. Handen

MOEDIGE ONTGRENZELAARS

 

We durven beperkende gedachten en gewoontes die de organisatie, het team of de leidinggevende vandaag tegenhouden, bloot te leggen.

We wroeten wat dieper en begeleiden met een aanpak gestoeld op moed en empathie.

We zijn niet tevreden voor we een goed en duidelijk zicht hebben op de redenen waardoor de energie niet goed kan stromen. We moedigen aan om nieuwe perspectieven te verkennen en nodigen je daadkrachtig, maar liefdevol uit om de grenzen van het eigen denken en handelen op te zoeken en uit te dagen.​

SENSITIEVE RAKERS

 

Motivatie komt van het Latijnse “movere” – in beweging krijgen.

Om iets te laten bewegen moet het aangeraakt worden. We gebruiken onze (hoog)gevoeligheid om mensen en systemen te  begrijpen, aan te zetten tot actie, ze uit stilstand te halen, te raken en te stimuleren om effectief te transformeren.  

INCLUSIEVE DENKERS
 

Niemand heeft een monopolie op de waarheid.

Met onze interventies gaan we steeds op zoek naar de wijsheid en het potentieel van het team of de organisatie.  We werken samen en sporen iedereen aan om te zeggen wat er gezegd moet worden.  We zoeken naar de kracht en energie verscholen in nee-stemmen, in andere perspectieven en in nieuwe ideeën.

ONDERZOEKENDE IMPACTMAKERS

 

Om een positief werkklimaat te bouwen, onderzoeken we de spanningsvelden en polariteiten.  We richten onze blik op het complexe geheel om daarna in te zoomen naar de belangrijkste knelpunten: daar waar energie niet optimaal kan stromen. We helpen je de nodige actie te ondernemen om dit weer in balans te brengen.  We leren jou vooral om dit zelf te doen en versterken je inzicht in het groeien en het navigeren in complexiteit.  ​

Want dat is voor ons échte impact, wanneer we onszelf overbodig maken.

bottom of page